Tag Archives: html

Język HTML

Tworzenie stron internetowych, html, kaskadowych arkuszy stylów CSS, css, HTML pozwala opisać wskazaną strukturę informacji zawartych wewnątrz poszczególnej strony internetowe, nadając odpowiednie znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu. Formując jednocześnie hiperłącza, a co za tym idzie akapity i nagłówki oraz listy, do których zaliczyć można multimedia czy elementy baz danych, do których można zaliczyć interaktywne formularze danych.